K11(TB-J606)
  • 产品展示

产品展示

  • K11(TB-J606)
    11英寸/2000*1200/2.0GHz八核CPU/6GB+128GB/Wi-Fi3099元起
  • K11(TB-J606)
    11英寸/2000*1200/2.0GHz八核CPU/6GB+128GB/LTE+Voice3599元起
  • K11(TB-J606)
    11英寸/2000*1200/2.0GHz八核CPU/4GB+64GB/LTE+Voice3199元起